แผ่นรักษาแผลจากสารสกัดใบกะเม็งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์, ธัชกร เที่ยงบุญกุล, วิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ, ชิตชไม โอวาทฬารพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะทำแผ่นรักษาจากPVA(polyvinyl alcohol )ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกะเม็ง เพื่อช่วยรักษาแผลลุกลามของผู้ป่วยโรคเบาหวานและลดปัญหาขยะเนื่องจากPVAสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้