การศึกษาประสิทธิภาพของเจลบอลสมุนไพรในการทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชทร ภัทรศิตานนท์, ณัฐภัทร แสงสุวรรณ์, รัฐกิตติ์ รัฐศักดิ์นิชากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล มุกสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในเวลาทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มจำเป็นต้องใช้น้ำยาซักฟอกหรือผงซักฟอกร่วมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือบางทีอาจใช้เม็ดน้ำหอมร่วมด้วย อีกทั้งการคาดคะเนอัตราส่วนระหว่างผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจไม่พอดีหากใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองและทำให้ต้องซื้อผงซักฟอกหรือ

น้ำยาปรับผ้านุ่มบ่อยครั้ง ผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการทดลองทำเจลบอลโดยปรับปรุงใหม่ทำพลาสติกห่อหุ้มโดยใช้วัสดุธรรมชาติ น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มภายในเจลบอลใช้สมุนไพรและวัสดุอ่อนโยน จากข้อมูลของนายเกษตรเขียนลงไทยรัฐว่า “ประโยชน์ของขี้หนอนนั้นเมื่อนำเปลือกต้นสดมาถากหรือลอกแล้วหั่นเป็นท่อนสั้นๆทุบพอแตกแล้วนำไปแช่น้ำใช้มือตีน้ำที่แช่เปลือกดังกล่าว จะทำให้เกิดฟองลื่นๆเหมือนสบู่ จากนั้นก็เอาเสื้อผ้าลงไปซักทำให้เสื้อผ้าสะอาดได้ ในยุคสมัยก่อนสบู่หรือแฟ้บมีราคาแพงชาวบ้านจึงนิยมกันใช้เปลือกขี้หนอนซักเสื้อผ้ากันแพร่หลาย” คณะผู้จัดทำพบว่าเปลือกของสมุนไพรที่มีชื่อว่า “ขี้หนอน”

สามารถนำมาซักผ้าได้เช่นเดียวสมุนไพรมะคำดีควาย ซึ่งการใช้เปลือกขี้หนอน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย คณะผู้จัดทำจึงต้องการต่อยอดการใช้ภูมิปัญญานี้ในรูปแบบของเจลบอล เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น