การยับยั้งเชื้อราบนผิวผลไม้ด้วยสารสกัดธรรมชาติจากมังคุด โหระพา และว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง, นวพล อู่ไพบูลย์สิน, ชวิน เกปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากว่าในปัจจุบันผลไม้ถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยโดยร้อยละ 95 ของผลไม้ที่ไม่สามารถส่งออกได้เกิดจากโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา โดยที่พบบ่อยในผลไม้ที่มีชื่อว่า Colletotrichum และเชื้อราจะเกิดบริเวณผิวภายนอกของผลไม้ แล้วซึมเข้าในเนื้อทำให้เมื่อบริโภคเข้าไปอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จึงไม่สามารถบริโภคได้และเกิดผลกระทางเศรษฐกิจด้วย

ทางเราจึงได้ศึกษาและพบว่า วุ้นว่านหางจระเข้ เปลือกมังคุด และใบโหระพานั้นมีสารที่สามารถยับยั้งเชื้อราโดยไม่เป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค จึงจัดตั้งโครงงานนี้ขึ้นมา โดยการสกัดสารจากวุ้นว่านหางจระเข้ เปลือกมังคุด และใบโหระพา แล้วนำมาเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อราโดยการนำมาทาบริเวณผิวภายนอกของผลไม้