เครื่องกําจัดศัตรูพืชด้วยวัสดุเหลือใช้และน้ํายาโดยสารสกัดสมุนไพรจาก ไพรีทัม ลาเวนเดอร์ แนสเตอร์ชัม พิทูเนีย โรสแมรี่ และเลมอนกราส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัยนันท์ กังวาลวิจิตรกุล, เปรมปวีร์ พรบุณยาทรัพย์, ภูมิพัฒน์ ประสงค์ตันสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพลิน สร้อยจิต, อรรถพล พลอยมีค่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดศัตรูพืชโดยปราศจากสารเคมีและสร้างเครื่องกำจัดศัตรูพืชจากวัสดุเหลือใช้​ โดยเครื่องกําจัดศัตรูพืชจะใช้เป็นรูปแบบปืนหัวฉีดแรงดันและต่อสายกับแกลลอน ซึ่งน้ํายากําจัดศัตรูพืชจะทําจากสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ไพรีทรัม ลาเวนเดอร์ แนสเตอร์ซัม พิทูเนีย โรสแมรี่ และเลมอนกราส นํามาสกัดด้วยวิธีน้ํามันหอมระเหยโดยการกลั่นโดยใช้ไอน้ํา และนําแต่ละสารสกัดที่ ได้มาผสมเป็นน้ํายากําจัดศัตรูพืช​ วิธีการกลั่นจะเป็นการนำส่วนต่างๆของสมุนไพร​ ผ่านไอน้ำจากเครื่องกำเนิดไอน้ำเข้าไปในหม้อควบคุมความดันที่บรรจุวัตถุดิบสมุนไพรที่นำมากั้นน้ำมันหอมระเหย​ เมื่อความร้อนจากไอน้ำกระทบกับวัตถุดิบในน้ำก็จะนำพาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในสมุนไพรชนิดนั้นๆออกมาผ่าท่อเกลียวที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำเย็นเพื่อให้เกิดการลดอุณหภูมิและควบแน่นกลายเป็นของเหลวและจากนั้นของเหลว​ หลังจากการควบแน่นที่ได้ก็จะไหลผ่านท่อควบแน่นเข้าสู่​หลอดแก้ว​ ได้นำ้มันหอมระเหยที่แยกชั้นออกจากนำ้​ แล้วจึงนำนำ้​มัน​หอมระเหยและนำ้สกัดนำ้มันหอมระเหยที่ได้​ เก็บใส่ภาชนะ