เปรียบเทียบการดูดซับและหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของผ้าอนามัยจากใยฝ้าย ใยไผ่ และใยกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัสนีน เจะอาแว, อันอาม เจ๊ะมะ, ยัสมีน หมะจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฆอฟเสาะ วานิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผ้าอนามัยนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนและประเภทที่นิยมมากคือ ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง จึงทำให้ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศที่ทำให้เกิด"ภาวะโลกร้อน" เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้พลาสติกซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ จากปัญหานี้คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะลดการใช้พลาสติกเป็นองค์ประกอบของผ้าอนามัยในส่วนของชั้นซึบซับด้วยการนำเส้นใยธรรมชาติมาทดแทน คือ ใยฝ้าย ใยไผ่และใยกล้วย โดยแบ่งอัตราส่วนของเส้นใยที่แตกต่างกันเพื่อที่จะหาอัตราส่วนที่สามารถดูดซับได้ดีที่สุด โดยนำใยทั้งสามชนิดชั่งน้ำหนัก 50 กรัมและเติมสารละลาย MgOH 15 กรัม นำไปให้ความร้อน หลังจากนั้นล้าง MgOH ออกโดยใช้น้ำกลั่น นำน้ำกลั่น 700 มิลลิลิตรและเส้นใยลงปั่นให้ละเอียด ชั่งน้ำหนักเยื่อ 13 กรัมและน้ำกลั่น 600 มิลลิลิตรปั่นให้ละเอียด หลังจากนั้นเทเนื้อที่ผสมลงในแม่พิมพ์ กระจายเยื่อให้ทั่วแม่พิมพ์ นำแม่พิมพ์ออกและสะเด็ดน้ำออกให้หมด เทเยื่อกระดาษลงบนผ้าสักหลาด ใส่ผ้าสักหลาดอีกชิ้นบนเยื่อกระดาษ กดเยื่อเพื่อกำจัดความชื้นส่วนเกินทั้งหมด ทำซ้ำขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายสำหรับ 4 ชุด ของใยแต่ละชนิด ตัดแผ่นตัวอย่างให้ตรงกับขนาดและความหนาที่กำหนด ตัดแผ่นผ้าอนามัยมาตรฐานและถอดแผ่นด้านในออกและแบ่งอัตราส่วนเส้นใยต่าง ๆ แล้วนำไปทดสอบ