เครื่องเก็บพลาสติกในโคลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟฮัม บือราเฮ็ง, ฮากิม ตอแลมา, อิลฮัม เจ๊ะแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรกิตต์ ศรีใหม่พัทลุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์