การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานพาราโบลารวมแสงควบคุมการหมุนตามดวงอาทิตย์ด้วยบอร์ด Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุสยา พลราชม, ธัญชนก ตรีเมืองปัก, สุมิตา มันตาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร พวงยอด, ชำนาญ เพริดพราว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยจะเป็นเมืองร้อนแต่ก็มีผู้คนไม่น้อยที่โปรดปรานการอาบน้ำอุ่นเพราะเชื่อว่าการอาบน้ำอุ่นสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากการทำงานหรือเล่นกีฬา และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและสบายตัว นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการใช้น้ำอุ่นในเชิงธุรกิจในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าบนยอดภูเขาต่างๆ เช่น ภูกระดึง ภูทับเบิก ภูหลวง ที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปและยังมีความต้องการอาบน้ำอุ่นเพราะมีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะการออกแบบและพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบจานพาราโบลารวมแสงควบคุมการหมุนตามดวงอาทิตย์ด้วยบอร์ด Arduino เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลก ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าประเทศในแถบอื่นๆ มีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี ดังนั้นการนำแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาใช้ผลิตน้ำอุ่น และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นโดยการเพิ่มการควบคุมการหมุนของจานพาราโบลารวมแสงให้หมุนตามดวงอาทิตย์ เพื่อให้แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบจานพาราโบลามากที่สุด นอกจากนั้นยังใช้ Digital Thermostat ในการปรับอุณหภูมิได้อีกด้วย ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นนี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในพื้นที่ห่างไกลจากไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น