การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วลิสง เห็ด และสาหร่ายที่ส่งผลต่อการลดภาวะโรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวัชร สืบถวิลกุล, วชิรวิทย์ สุขวิญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

-โรคเบาหวาน คือ โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องมาจากการทำงานที่ผิดปกติของตับอ่อน ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยกว่าทั่วไป นอกจากกมนุษย์ สัตว์เลี้ยงก็ยังมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน โดยปัจจุบัน พบอัตราการเกิดของโรคเบาหวานในสุนัขและแมวถึง 5 – 10 % และส่วนหนึ่งของปัญหามาจากอาหารที่สัตว์เลี้ยงรับประทานนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ต่ำ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ทางคณะผู้จัดจึงสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีผลต่อการลดภาวะโรคเบาหวานจาก ถั่วลิสง เห็ด และสาหร่าย ที่มีสรรพคุณในการยับยั้งและป้องกันภาวะโรคเบาหวาน โดยคำนวณหาอัตราส่วนที่เหมาะสมและขึ้นรูปด้วยเครื่อง twin screw extruder เพื่อศึกษาความสามารถในการจับตัวขึ้นรูป จากนั้นนำไปทดลองให้สัตว์เลี้ยงรับประทานเพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพในการลดภาวะโรคเบาหวาน