การพัฒนากระดาษดูดซับน้ำมันจากเยื่อ Composit ระหว่างไมยราบยักษ์และผักตบชวา เพื่อขึ้นรูปเป็นถ่านอัดแท่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวริน ไพรครบุรี, นราวิชญ์ เล่ห์กล, อมรชัย แก้วบางทราย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนานี้เป็นการพัฒนากระดาษดูดซับน้ำมันจากเยื่อcompositeระหว่างไมยราบยักษ์และผักตบชวาเพื่อขึ้นรูปเป็นถ่านอัดแท่ง เป็นการศึกษาการนำเส้นใยของวัชพืชที่รุกรานในประเทศไทย ได้แก่ ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องกำจัดทิ้งจากการทำเกษตรกรรมนำมาทำการขึ้นรูปเพื่อเป็นกระดาษดูดซับน้ำมันเพื่อขึ้นรูปเป็นถ่านอัดแท่ง จากการคัดเลือกชนิดของเส้นใย