เครื่องวัดความสุกของทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา พละกาบ, ศศิปรียา นาคเสนีย์, พิจิตรา กุหลาบวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สิงหพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายชนิด บางชนิดสามรถดูจากภายนอกได้เลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น ลักษณะผลขณะสุกหรือดิบ แต่ก็มีผลไม้บางชนิดที่ไม่สามารถดูจากภายนอกได้ว่า ผลด้านในมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น ทุเรียน มะพร้าว แต่เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเปลือกแข็งและหนา เราจึงไม่สามารถดูได้ว่า ผลด้านในของทุเรียนเป็นอย่างไร มีความสุกดิบแค่ไหน

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาวิธีที่จะใช้ทดสอบว่า ผลภายในของทุเรียนมีความดิบสุกแค่ไหนโดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่าแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นเหตุให้ทุเรียนมีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งจะมีผลที่เที่ยงตรงมากกว่ากว่าการเคาะแล้วฟังเสียง เนื่องจากวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ในการทำซึ่งมีความแม่นยำน้อยกว่าด้วย