การพัฒนาแผ่นแปะดูดสิวและการศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวของผงจากเมล็ดต้อยติ่ง Ruellia tuberosa L.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำฝน ยศบุญยืน, อารดา จิโน, ฟางรี่ ป๊อค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อยอดจากโครงงานแผ่นแปะดูดสิวจากเมล็ดต้อยติ่งซึ่งพบว่าเจลาตินผสมกับน้ำข้าวเป็นอัตราส่วน 1:2 และโรยผงต้อยติ่งลงไปจะได้แผ่นดูดสิวที่คงรูปได้ดีที่สุด เมื่อนำไปทดสอบการแปะสิวพบว่าแผ่นแปะดูดสิวติดผิวหน้าได้นานเป็นเวลาประมาณ 40 นาที สิวอักเสบมีการแห้งและยุบตัวลง ผงต้อยติ่งในแผ่นแปะมีการเปลี่ยนลักษณะบวมน้ำ แผ่นแป้งมีความแห้งและหลุดจากผิวหนัง จึงสรุปได้ว่าแผ่นแปะดูดสิวจาดเมล็ดต้อยติ่งมีความสามารถดูดซับของเหลวบริเวณผิวแห้ง และทำให้สิวอักเสบเป็นหนองยุบลงได้ โดยไม่ต้องเจาะให้แตก การทดลองนี้จึงได้คิดปรับปรุงพัฒนาแผ่นแปะดูดสิว โดยวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของผงเมล็ดต้อยติ่งโดยใช้วิธีด้วยวิธี disc agar diffusion โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเชื้อคือ S.aureus, S.epidermidis,และ C.acnes ที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ปรับปรุงกรรมวิธีการสร้างแผ่นแปะสิว และศึกษาขนาดของผงเมล็ดต้อยติ่งที่ขึ้นรูปได้ง่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิวอักเสบให้สามารถติดผิวหน้าได้ยิ่งขึ้น ไม่แห้งแข็งเหมือนแผ่นแป้งเดิม โดยเปลี่ยนสารต้นแบบจากเจลาติน เป็นไบโอเซลลูโลสซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเช่นกัน จนสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง