หน้าต่างเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิชญา สิงห์เชื้อ, รวิพร หอมจำปา, ปัณฑิตา สระทองเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเเก้ปัญหาเวลาไม่อยู่บ้านเเล้วลืมปิดหน้าต่าง เวลาไม่อยู่บ้านเเล้วลืมปิดหน้าต่าง ถ้าเกิดฝนตกเเล้วเรากลับไปปิดไม่ได้ทำให้เราไม่ต้องกังวลใจ