ฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อบ่งชี้ความสดของอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรมน ศุลีดำรงวุฒิ, กนกวรรณ ธานินพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย, กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการเเพร่ระบาดของโรคโควิด19ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ เช่น การสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจ.นครศรีธรรมราช เเละในเดือนกรกฎาคมเป็นฤดูของมังคุดทำให้มีมังคุดเป็นจำนวนมาก มีราคาตกต่ำทำให้ผู้คนเป็นจำนวนมากหันมารับประทานมังคุด ในการรับประทานมังคุดนั้นส่วนของเปลือกไม่สามารถรับประทานได้ทำให้กลายเป็นขยะเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดทำจึงคิดว่าในเปลือกมังคุดมีสารแอนโทไซยานินอยู่ สามารถนำมาใช้ได้ ประกอบด้วยปัจจุบันนี้มีอาหารทะเลที่ขายอยู่ถามตลาดหรือห้างสรรพสินค้านั้น ไม่สามารถบ่งชี้ความสดที่ชัดเจนได้ ผู้บริโภคซื้อไปทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาการท้องเสียจนนำไปสู่หมดสติได้ ปัญหานั้นเนื้องจากผู้บริโภคมาสามารถทราบถึงคุณภาพ ความสดของอาหารได้

ผู้จัดทำจึงคิดค้นฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อบ่งชี้ความสดของอาหารทะเล โดยทดลองหาวิธี่ที่ดีที่สุดในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด ใช้เทคนิคต่างๆ แล้วนำสารที่ได้ไปผสมกับไฮโดรเจลไคโตซานและไฮโดรเจลพีวีเอ เพื่อขึ้นรูปฟิล์มอินดิเคเตอร์ ปรับปรุงอัตราส่วนให้เหมาะสมให้ได้ฟิล์ม ที่มีคุณสมบัติที่ดีและสามารถบ่งชี้ความสดของอาหารทะเลได้