ฟิลเตอร์กรองสารนิโคตินจากเส้นใยพืชตระกูลมิ้นท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา บุญญานุพงศ์, ปกรณ์เกียรติ เพชรประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก “บุหรี่” เป็นสารเสพติดที่พบเจอได้มากชีวิตประจำวันแม้กระทั่งบริเวณที่สาธารณะก็ไม่เว้น ซึ่งการสูบบุหรี่จะส่งผลไม่ใช่แค่กับผู้สูบบุหรี่เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อคนรอบข้างที่ได้รับสารนิโคตินจากบุหรี่อีกด้วยหรือที่เรียกกันว่าควันบุหรี่มือสอง และจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้น “ฟิลเตอร์กรองสารนิโคตินจากเส้นใยพืชตระกูลมิ้นท์” เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพการกรองนิโคติน ที่ก่อให้เกิดปัญหาการรับควันบุหรี่มือสอง และป้องกันอันตรายที่ตามจากควันบุหรี่ โดยนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด