การศึกษาคุณสมบัติของกาวจากโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร แสนพันดร, อาร์โน เชิลเซล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้คิดวิธีการที่สามารถนำโฟมที่เป็นขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการนำคุณสมบัติของสารละลาย Polystyrene ใน ตัวทำละลาย Limonene-D ที่สามารถกลับมาเป็นของแข็งได้ มาต่อยอดในการทำเป็นกาวที่มีการยึดเกาะที่แข็งแรง โดยการหาตัวทำละลายที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายในการใช้งาน จากนั้นหาอัตราส่วนและส่วนประกอบที่เหมาะสมกับปริมาณตัวทำละลายของ โฟมและหาอิมัลซิไฟเออร์ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับให้กาวสามารถเป็นกาวที่ใช้ได้จริงได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้