การศึกษาเชื้อราในผักและผลไม้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ มณีใจคำ, จิรัฎฐ์ติกาล สงคุ้ม, เบญญาภา มณีขัติย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพิชิต คำบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีภูมิอากาศเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต นานา ชนิด ตั้งแต่จุลินทรีย์, เห็ด, รา, ตลอดจนพืชและสัตว์นานาพันธุ์ ซึ่งจุลินทรีย์, รา, และเห็ดเหล่านี้สามารถ สร้าง สารพิษชีวภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้สารพิษชีวภาพคือสารที่เกิดจากกระบวนการทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ต่างๆเมื่อคนหรือสัตว์ได้รับสารดังกล่าวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วก่อให้เกิดพยาธิสภาพทำให้เจ็บป่วยจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตได้

ในเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนามักพบปัญหาเชื้อรา ในผัก ผลไม้ ทำให้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวไม่ดีเท่าที่ควร และเมื่อเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนานำผลผลิตมาขายให้กับแม่ค้าหรือพ่อค้าจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคบางรายอาจจะได้บริโภคผัก ผลไม้ที่มีเชื้อราอยู่ ในระหว่างการเกิดโรคเชื้อราบางชนิดอาจมีการสร้างสารพิษจากเชื้อรา หรือสารทุติยภูมิ (secondary metabolites) แตกต่างกัน ซึ่งมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ เมื่อบริโภคเข้าไป

ผักผลไม้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาว ผักผลไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของ การเกิดโรคต่าง ๆ รวมไปถึงโรคมะเร็ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งลำไส้) ช่วยป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ช่วยระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นปกติ และช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้ ผักผลไม้บางชนิดยังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อบำบัดและรักษาโรคบางชนิด ได้อีกด้วย แต่เมื่อมีราที่ไปแฝงตัวอยู่ในผักและผลไม้จะส่งผลต่อคุณค่าทางอาหารของผัก ผลไม้ อาจจะทำให้สูญเสียวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไปด้วย

ในปัจจุบันยังมีการนำราบางชนิดมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทำให้มีความเข้าใจกันว่าอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีราเจริญยังมีความปลอดภัยในการบริโภค เพียงเฉือน หรือ ตัดบริเวณที่มีการเจริญของราออก แต่สารที่ราผลิตขึ้นและแทรกซึมเข้าไปในผักและผลไม้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกาย

กลุ่มของพวกเราได้เห็นถึงปัญหาของเชื้อราที่มีในผักและผลไม้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อต้องการที่จะตรวจสอบและศึกษาว่าเชื้อราชนิดไหนที่มีในผักผลไม้และส่งผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยการศึกษาตั้งแต่การเกิดของเชื้อรา ปัจจัยที่ทำให้เกิดเชื้อรา ลักษณะของผักและผลไม้ที่มีเชื้อรา เชื้อราชนิดไหนบ้างที่มีในผักผลไม้ รวมไปถึงแนวทางป้องกันเชื้อราในผักและผลไม้