การศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการผลิตไข่ของแม่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิวัติ พินิจ, จิณณวัตร พิษเมืองพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณเขตอำเภอแม่ใจมีประชากรที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมากและควบคู่กับการดำรงชีวิตที่ประหยัดและพอเพียง จึงสังเกตได้ว่าบ้านของชาวบ้านจะเลี้ยงไก่ เพื่อนำไข่ไก่มาดำรงชีพ จึงมองเห็นถึงความสำคัญของการดำรงชีพของชาวบ้าน จึงคิดหาวิธีการต่อยอด จากสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น คือการเลี้ยงไก่ เพื่อเก็บไข่ไก่ไปขายให้ได้กำไร ซึ่งการเลี้ยงไก่มีต้นทุนที่สูง คือการที่ต้องซื้ออาหารไก่สำเร็จรูปที่มีราคาแพง ถ้ามีไก่จำนวนมากจะต้องใช้อาหารไก่สำเร็จรูปจำนวนมากเช่นเดียวกัน จึงคิดค้นที่จะผลิตสูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการผลิตไข่ของแม่ไก่ โดยมีวัตถุประสงค์

  1. ลดต้นทุนในการซื้ออาหารไก่สำเร็จรูป

  1. เพื่ออัตราผลผลิตของไข่ไก่

ซึ่งส่วนผสมที่นำมาผลิตมาจากพืชที่ชาวบ้าน ชาวเกษตรกรเพราะปลูก โดยมีส่วนผสมหลักคือ ดอกดาวเรือง ซึ่งในดอกดาวเรืองจะมีลูทีน เป็นแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ไข่แดงของไขไก่มีสีเข้มขึ้น จากนั้นจะนำดอกดาวเรืองและส่วนผสมต่างๆเช่น กากน้ำตาล ใช้ในการหมักจุลินทรีย์ ต้นกล้วย หญ้าอ่อน และพืชที่มีประโยชน์ต่างๆ มาตากรวมกัน แล้วนำมาผสมกับกากน้ำตาล แล้วนำมาหมักไว้ 5-7วัน เพื่อง่ายต่อการให้อาหารไก่ และพืชที่เรานำมาจะต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ทำให้เป็นผลดีต่อสัตว์ และมนุษย์ในการบริโภคไข่ไก่ หากสามารถผลิตอาหารเสริมสำหรับไก่ ได้แล้วจะช่วยในการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในครอบครัว และยังสามารถเปิดฟาร์มไก่เล็กๆไว้เลี้ยงไข่ไก่ขาย หรือเปิดฟาร์มขายไก่ได้ โดยมีอาหารไก่ที่เราผลิตเอง ต้นทุนไม่สูง และปลอดสารเคมี