การหาแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในข้อต่อ (Joint reaction force) ของกระดูกสันหลังส่วนเอว L5 ที่กระทำกับข้อต่อของกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ S1 เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกในการกดทับเส้นประสาทกระเบนเหน็บเส้นที่ 1 เมื่อหลังก้มทำมุมกับแนวดิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคจิรา ขำเอี่ยม, นภัสรพี แจ่มมี, นราทิพย์ โตลิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรัฐ ขันติกุล, หทัยชนก ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากพวกเราเกิดอาการปวดหลังขณะนั่งเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นปัญหารบกวนใจมาโดยตลอดพวกเราจึงได้ไปปรึกษาคุณหมอสุทธิโชค คลินิกเวชกรรมแพทย์สุทธิโชค อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีและทำให้ทราบว่าส่วนที่ส่งผลในการก้มหลังแล้วเจ็บที่สุด คือส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอว L5 ที่กระทำกับข้อต่อของกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ S1 ซึ่งหมายถึงในขณะที่เราก้มหลังเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ข้อต่อ Facet joint ที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกชิ้นบนกับชิ้นล่างหรือเกิดการเคลื่อนไหว หากข้อต่อนั้นเสื่อมสภาพลงมากจนทำให้กระดูกสันหลังทรุดตัวลงเพิ่มมากขึ้น จะมีอาการปวดหลัง จนนำไปสู่อาการปวดหลังจากกล้ามเนื้อหลังอักเสบได้ และในบางคนอาจทำให้เกิดความรุนแรงต่อกระดูกสันหลังถึงขั้นเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังได้ซึ่งถือเป็นสิ่งอันตรายร้ายแรงแก่บุคคล เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บหลังของมนุษย์เมื่อก้ม ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาโครงงานเรื่องนี้