นาฬิกาแจ้งขอความช่วยเหลือและระบุตำแหน่งผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ กรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย จากบอร์ด ESP32

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัณชิษปารย์ ภาณุดิถีกุล, พิชชาพร แก้วมะลิวงค์, อทิตา จุมภูวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวรรธน์ อินทะอุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาอาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีคู่กันกับทุกสังคม และสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวัน ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาการอาชญากรรมในไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้น เห็นได้จากรายงานสถาณการณ์อาชญากรรมประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคดีชีวิตร่างกาย และการกระทำทางเพศรับแจ้ง 3,916 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

ดังนั้นพวกเราจึงได้คิดค้นโครงงาน เรื่อง นาฬิกาแจ้งขอความช่วยเหลือ และระบุตำแหน่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ กรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย จากบอร์ด ESP32 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถเอาตัวรอด ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของอาชญากรรม คือ การถูกลักพาตัว หรือถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในรูปของนาฬิกาข้อมือ ซึ่งมีการติดตั้งโมดูลลำโพง เพื่อส่งเสียงแจ้งเตือน และติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับบอกตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ เพื่อส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังทางแอพพลิเคชั่น LINE โดยใช้บอร์ด ESP32