วีลเเชร์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยวีร์ เกื้อมณี, นัสรีน เซ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผานิดา แลหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของ Smart Wheelchair คือการสร้าง และทดสอบประสิทธิภาพของ Smart Wheelchair เมื่อเราทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางสามารถแจ้งเตือนได้ในระยะ 0 ถึง 150 เมตร อุปกรณ์นี้สามารถบอกระยะทางได้ 2 ระดับ ในขณะที่อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางตรวจพบวัตถุในระยะ 0 ถึง 50 เมตร มันจะแจ้งเตือนด้วยความถี่ต่ำ และเมื่อตรวจพบวัตถุในระยะ 51 ถึง 150 เมตร อุปกรณ์จะแจ้งเตือนด้วยความถี่สูง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลเพื่อระบุระยะทางบนหน้าจอ LED และสามารถยกรถเข็นขึ้นบนทางเท้าได้โดยใช้คันโยก เพื่อยกขึ้น ฟังก์ชั่นทั้งสองนี้ทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น