การพัฒนาเส้นใยจากต้นกกเพื่อออกเเบบวัสดุกันกระแทกที่พืชสามารถเจริญเติบโตออกมาได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภัสรา สุทธิกุล, วรรธวรี หลงขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีผลทำให้ผู้คนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อ้างอิงจากในปีที่ผ่านมาผลสำรวจพบว่ายอดซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์(สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า,2564) การจัดส่งพัสดุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการค้าขายของออนไลน์และเป็นเรื่องที่ผู้ส่งสินค้าต้องให้ความสำคัญมากขึ้น สิ่งของบางประเภทมีการจัดส่งโดยต้องได้รับการป้องกันเป็นพิเศษเนื่องจากสามารถเสียหายได้ง่ายหากมีการกระทบกระเทือนจากการขนส่ง ดังนั้นการส่งของต่างๆ จึงมีการใช้วัสดุกันกระแทกเป็นที่ป้องกันสิ่งของเหล่านั้น แต่วัสดุกันกระแทกที่ใช้กันอยู่นั้นส่วนมากเป็นวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งยากในการกำจัดและถ้าหากผู้ที่รับพัสดุใช้แล้วทิ้งไปจะกลายเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมต่อไป ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาวัสดุกันกระแทกซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ผักตบชวา ก้านกล้วย กาบมะพร้าว เป็นต้น แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และยังมีพืชทางเลือกในท้องถิ่นอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกได้ และมีคุณสมบัติกันกระแทกที่แตกต่างกัน และสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าของการใช้งานวัสดุกันกระแทกได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงคิดค้นวัสดุกันกระแทกที่ทำจากวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายเองได้ และเมื่อไม่ใช้แล้วสามารถนำไปรดนำเพื่อให้พืชที่อยู่ภายในเจริญเติบโตออกมาจากวัสดุกันกระแทกได้ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์จากสิ่งของที่ใช้แล้วและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางจิตใจแก่ผู้รับพัสดุ