การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะกลืนลำบาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์มณี สุขเกษม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไข้ แก้เจ็บคอ และใช้สำหรับบรรเทาอาการโควิด-19 กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยมีรสขม และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบยาแคปซูลทำให้รับประทานยากในเด็กและผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะกลืนลำบาก ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะกลืนลำบาก ให้สามารถรับประทานง่ายขึ้น โดยศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสม ศึกษาอัตราส่วนของเจลาติน กลูโคสไซรัป และน้ำตาลทรายเพื่อให้ได้สูตรเยลลี่ที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณสาร Andrographolide ในผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการโควิด-19 ที่ไม่รุนแรงในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก