ผลิตภัณฑ์บรรจุถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไยคายซับน้ำมันหอมระเหยชะลอการสุก ของมะม่วงระหว่างการขนส่งสู่ผู้บริโภค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ พิชัย, เพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย, แคน เซ็นกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิคม พุทธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับช่วยชะลอการการสุกของมะม่วงที่มีราคาถูกระหว่างการขนส่งสู่ผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมานี้จะบรรจุถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับก๊าซ เอทิลีน (ethylene) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง โดยถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการศึกษาผลิตมาจากเมล็ดลำไยซึ่งเป็นชีวมวลเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปลำไยอบแห้ง สามารถนำมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ที่มีคุณสมบัติที่ดีได้ นอกจากนี้ยังศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา ยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงได้ เช่น น้ำหอมระเหยจากอบเชย ส้ม มะนาว และตะไคร้หอม เป็นต้น โดยน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้จะไปช่วยยับยั้ง Aminocyclo-prpane-1-carboxylic acid (ACC) ในผลไม้ ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เอทีลีน โครงงานนี้จะนำถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้มากักเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ จากนั้นจะนำไปผสมกับแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ที่ผลิตมาจากกระบวนการเผาเปลืกหอยแครงเหลือทิ้งที่อุณหภูมิสูง ซึ่งแคลเซียมออกไซด์เมื่อเจอกับความชื้นในอากาศจะสามารถเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนกลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ส่งผลให้ถ่านกัมมันต์ที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้เกิดการคายซับน้ำมันหอมระเหยทีละน้อยในบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบขึ้นมา จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าสามารถช่วยชะลอการสุกของมะม่วงได้เฉลี่ยนานถึง 14 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด