เซ็นเซอร์ตรวจจับวัดปริมาณสิ่งปฏิกูลจำพวกเศษอาหารสำหรับเครื่องกรองน้ำก่อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิตา เย็นทรวง, อาทิตยา นาคทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงงานการทำเครื่องกรองน้ำให้ชุมชน ที่ทำขึ้นเพื่อกรองเศษอาหารใม่ให้ไปสะสมตามแหล่งน้ำธรรมชาติและทำให้กลายเป็นน้ำเสีย หากเครื่องกรองน้ำเมื่อใช้ไปนานๆพอเวลาผ่านไปจะมีสิ่งปฏิกูลสะสมตามที่กรอง พวกเศษอาหาร หากไม่ได้เปลี่ยนอาจจะทำให้คุณภาพในการกรองนั้นด้อยประสิทธิภาพ ต้องเปลี่ยนตัวกรอง หน้าที่ของเซ็นเซอร์คือวัดระดับของสิ่งปฏิกูล เมื่อมีการสะสมที่มากเกินไปเซ็นเซอร์จะทำหน้าที่แจ้งเตือนให้เปลี่ยนตัวกรอง