เซ็นเซอร์วัดคะแนนสำหรับกีฬายิงธนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยธรา วันทนทวี, สุธี วิริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"การเล่นกีฬา" นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง ที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างต่อร่างกายกีฬายิงธนู เป็นกีฬาที่เห็นได้ทั่วไปตามงานกีฬาขนาดใหญ่ต่างๆและยังมีความน่าสนใจในการแข่งขันเป็นอย่างมากเนื่องจากกีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่ช่วยในการฝึกสมาธิได้อย่างดีช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

อีกทั้งในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่สนใจในกีฬาชนิดนี้มากขึ้นและรวมไปถึงผู้พิการที่ไม่สามารถใช้งานขาของตนเองได้ซึ่งทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้สะดวกแต่เพราะกีฬายิงธนูนั้นยิงลูกดอกในระยะที่ใกลพอสมควรทำให้อาจเกิดความลำบากระหว่างการตรวจผลคะแนนในแต่ละครั้งทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเก็บคะแนนได้ในทันทีหลังจากที่ลูกดอกได้ปักเป้าธนูเพื่อช่วยให้ทั้งผู้พิการและคนทั่วไปได้ใช้งานอุปกรณ์ของเราและได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น