การศึกษาจำนวนวิธีและกลวิธีในการเล่นเกมเฮกที่ทำให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในขนาด 13×13

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พริษฐ์ รองเดช, ชานน เสรีกิจเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เฮก (Hex) เป็นเกมสำหรับผู้เล่นสองคนที่ต้องเล่นบนกระดานตารางหกเหลี่ยม ขนาด 11x11 ช่อง

เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ในปี 1942 เกมนี้ได้ถูกคิดค้นโดยกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเดนมาร์กชื่อ

พีท ไฮน์ ( Piet Hein) และ5ปีต่อมา จอห์น แนช (John Nash) นักคณิตศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beautiful Mind ได้คิดค้นเกมนี้ขึ้นมาเช่นกัน โดย

ไม่รู้ตัวว่า ไฮน์ เคยคิดมาก่อน แต่แนชเห็นว่าเกมนี้ควรที่จะเล่นในตารางที่มีขนาด 14x14 ช่องจะเหมาะสมกว่า

ผู้เล่นจะใช้หมากคนละสี (เช่น แดงและน้ำเงิน) โดยผลัดกันลงหมากเพื่อเชื่อมต่อทางเดินจากฝั่งหนึ่ง

ของกระดานไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เช่น สีแดงจะวางหมากเพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างกระดานทั้งสองฝั่งให้สำเร็จ

ก่อนฝ่ายน้ำเงิน (ฝ่ายน้ำเงินก็ทำเช่นเดียวกัน) และกำหนดให้ทั้งสี่มุมของกระดานเป็นหมากของทั้งสองฝ่าย

ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำมาทำโครงงานนี้