เครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็นจากรังผึ้งรถยนต์ ลดฝุ่น ลดกลิ่นในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พศวัต ศิรประภาพงศ์, เจตน์ เลิศหัสดีรัตน์, ภาณุวิชญ์ นันชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็นจากรังผึ้งรถยนต์ ลดฝุ่น ลดกลิ่นฯ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศในห้องเรียนของโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อากาศหรือโรคที่เกี่ยวกับปอด โดยคอนเซ็ปท์ของตัวเครื่องคือจะต้องลดฝุ่น ฟอกอากาศ ลดกลิ่น และลดอุณหภูมิได้ วิธีการทำงานของตัวเครื่องคือ ตัวเครื่องจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านรังผึ้ง โดยใช้ปั้มน้ำ ดูดน้ำจากถังที่มีน้ำแข็งผสมเกลือดูดน้ำเย็นผ่านท่อมายังรังผึ้งดูดอากาศร้อนทำให้อากาศเย็นผ่านมายังด้านลมออกผ่านแผ่นคาร์บอนดูดกลิ่น ผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM2.5 ตามลำดับ ออกมาสามารถทำให้อากาศมีคุณภาพดีขึ้น ระบบไฟฟ้าใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อกระจายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสองตัว(มอเตอร์พัดลมและปั้มน้ำ) ซึ่งทุกอย่างตรงตามคอนเซ็ปท์ที่ตั้งไว้ พวกเราได้ทำการทดสอบตัวเครื่องที่ห้องเรียนของโรงเรียนขนาด 44 ลบ.ม ก่อนการทดลองในห้องเรียน วัดอุณหภูมิได้ 35°C ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 68 % ค่าฝุ่น 320 μg/m3 หลังการทดลอง

เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมงมีอุณหภูมิลดลง 10°C คิดเป็นอุณหภูมิลดลง 29.9% พลังงานไฟฟ้าลดลง 19.7 ยูนิต โดยคิดเป็นยูนิตละ 5 บาท ประหยัด 98.5 บาท ค่าฝุ่นภายในห้องลดลง 33.51% ในขณะนั้นมีความชื้นสัมพันธ์ 68% รวมทั้งลดกลิ่นเพราะผ่านแผ่นคาร์บอน เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และยังได้ความประหยัดพลังเป็นผลพลอยได้จากการเลือกขนาดและสเปคของอุปกรณ์ในตัวเครื่อง