การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาเกตตีเส้นสดเสริมโปรตีนจากผงจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรกัณฐ์ เพชรสิงห์โต, เตชินท์ ศิวิลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำเส้นสปาเกตตีสดเสริมผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มโปรตีนสำหรับคนที่ชอบสปาเกตตีและต้องการโปรตีนร่วมด้วยและเป็นตัวเลือกในการกินอาหาร