การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเครื่องดื่มอะโวคาโดกับลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชชา คชพันธุ์, ธัญวลัย จันทร์สุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนําอะโวคาโดและลูกหม่อนมาทําให้อยู่ในรูปผงและในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตผงชงดื่มจากผลอะโวคาโดและลูกหม่อน ซึ่งคาดว่าผลิตภัณฑ์ผงที่ได้ จะยังคงมีคุณภาพสูง สามารถนําไปชงเพื่อรับประทาน เพื่อเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการเลี่ยงการซื้อผลสด ซึ่งอาจเจอผลที่ไม่พร้อมรับประทานหรือไม่สามารถทานได้