การศึกษาและพัฒนาไฮโดรเจลเคลือบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Lasiodiplodia spp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา วรรณวรรค, ศิริอร ผิวขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสิ่งที่เกษตรกรนำไปค้าขายเพื่อหารายได้นั้น คือ ส่วนที่เป็นหัวมันสำประหลังและท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เเต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยในการปลูกมันสำปะหลัง คือ โรครากเน่าเเละโคนเน่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา Lasiodiplodia spp. ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรจำนวนมาก สิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว คือ ส่วนของใบมันสำปะหลัง ใบมันสำปะหลัง มีเเทนนินเป็นองค์ประกอบและยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา อีกทั้งไม่มีผลกระทบและก่อผลเสียต่อสิ่งเเวดล้อม ปัจจุบันเป็นโลกแห่งเกษตรยุคใหม่ ทางคณะผู้จัดทำได้บุราณการความรู้ในเรื่อง สารที่ใช้เคลือบวัสดุ โดยสารเคลือบที่เลือกนำมาใช้ คือ ไฮโดรเจล เพราะมีคุณสมบัติในการดูดซัพน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน โดยทางคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาไฮโดรเจลเคลือบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากใบมันสำปะหลังในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Lasiodiplodia spp.