เจลสารสกัดข้าวหอมมะลิที่ห่อหุ้มด้วยนาโนเอโทโซมสำหรับต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความชุ่มชื่นสำหรับผิวหนังผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธรัตน์ สงสม, กริช รมนัดถ์, ธนธัส แซ่ว่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารสกัดจากรำข้าวหอมมะลิช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว และลดการระคายเคืองผิว นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง แกมมา-ออรีซานอล วิตามินอี ไทรโคไตรอีนอล และไฟติกแอซิด ซึ่งจะนำสารเหล่านี้เข้าสู่ระบบการนำสารสกัดรำข้าวหอมมะลิโดยใช้วิธีการห่อหุ้มด้วยนาโนเอโทโซม เป็นระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็น lipophilic และ hydrophilic ที่มีการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่ชั้นผิวหนัง ทำให้สามารถนำส่งสารที่มีความชอบน้ำ และสารที่มีความชอบไขมันได้ดี อีกทั้งมีแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูง ซึ่งทำให้ nanoethosomes มีความยืดหยุ่นสามารถแทรกผ่านชั้นผิวหนังลงไปได้อย่างดี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อลดปัญหาสุขภาพผิวที่มีการระคายเคืองและผิวที่ขาดความชุ่มชื้นจากสภาพแวดล้อมอีกทั้งช่วยในการต้านสารอนุมูลอิสระ งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าแต่ยังคงเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและช่วยเพิ่มคุณค่าสารสกัดของไทย