เจลลดอาการระคายเคืองผิวจากสารสกัดรำข้าวหอมมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธรัตน์ สงสม, กริช รมนัดถ์, ธนธัส แซ่ว่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลินทิพย์ พุทธวงศ์, วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุปันคนไทยมีสภาวะและปัญหาสุขภาพคือ ผิวและริ้วรอยส่วนใหญ่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมคือ แสงแดด แสงแดดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อของผิวหนังเสื่อมสภาพ สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากร่างกายต่อสู้กับสิ่งระคายเคืองเป็นเวลานาน หากสารตัวนี้หลงเหลืออยู่ในผิวหนัง สามารถทำลายเซลล์รอบๆ ตัว ส่งผลให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ทางกลุ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์การนำสารสกัดจากรำข้าวหอมมะลิ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว และเพื่อลดการระคายเคืองผิว และมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง แกมมา-ออรีซานอล ซึ่งจะนำสารเหล่านี้เข้าสู่ระบบการนำสารสกัดรำข้าวหอมมะลิโดยใช้วิธีแบบ ethosomal เป็นระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็น lipophilic และ hydrophilic ที่มีการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่ชั้นผิวหนัง ทำให้สามารถนำส่งสารที่มีความชอบน้ำ และสารที่มีความชอบไขมันได้ดี อีกทั้งมีแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูง ซึ่งทำให้อนุภาค ethosomal มีความยืดหยุ่นสามารถแทรกผ่านชั้นผิวหนังลงไปได้อย่างดี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อลดปัญหาสุขภาพผิวที่มีการระคายเคือง เพื่อผิวที่ขาดความชุ่มชื้นจากสภาพแวดล้อมและช่วยในการต้านสารอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าสารสกัดไทยที่ถูกมองข้าม