เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมวิทย์ โง้วศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนมีมากซึ่งส่วนมากจะเสียชีวิตจากการได้รับการรักษาไม่ทัน จึงได้มีแนวคิดการทำเซนเซอร์ช่วยชีวิตในรถยนต์เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีแนวคิดในการผลิต

และในปัจจุบันมีเซนเซอร์ที่สามารถเอามาผลิตได้

จึงได้แนวคิดในการผลิตเซนเซอร์ช่วยชีวิตขึ้นมาเพื่อช่วยให้อัตราการรอดชีวิตบนท้องถนนมีมากขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ

3.1) วัสดุอุปกรณ์

 1. บอร์ด Arduino Nano

 2. Heart rate sensor

 3. Temperature sensor

 4. Force Sensitive sensor

 5. GPS Module

 6. Model รถจำลอง

3.2) วิธีการดำเนินโครงงาน

1.การเตรียมชุดคำสั่ง (coding)

1.1 การเขียน code ในส่วนของ heart rate sensor คือคำสั่งหากอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 40 bpm หรือมากกว่า 120 bpm จะส่งสัญญาณและตำแหน่งไปยังโรงพยาบาล

1.2 การเขียน code ในส่วนของ Temperature sensor คือคำสั่งหากอุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส จะส่งสัญญาณและตำแหน่งไปยังโรงพยาบาล

1.3 การเขียน code ในส่วนของ Force Sensitive sensor คือคำสั่งหากเซนเซอร์ได้รับแรงกระแทกเกินที่ตั้งค่าเอาไว้ จะส่งสัญญาณและตำแหน่งไปยังโรงพยาบาล

 1. การติดเซนเซอร์

  2.1 ติด Heart rate sensor ไว้บริเวณ safety belt ของตัวคนขับเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของตัวคนขับ

  2.2 ติด Temperature sensor ไว้บริเวณที่นั่งคนขับและบริเวณเบาะหลังรถเพื่อวัดอุณหภูมิภายในรถ

  2.3 ติด Force Sensitive sensor ไว้ 4 ตัวบริเวณด้านหน้ารถด้านหลังรถและบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของรถ