โครงงานแว่นตาอินฟาเรดช่วยนำทาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุรัสยาน์ ออมสิน, ญาตาวี ทองย้อย, ปิติภัทร จิตรเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งปัญหาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มองไม่เห็น

ผู้บกพร่องทางการมองเห็นหรือคนตาบอดเป็นผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จะไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้ ไม่สามารถใช้สายตาในการทำกิจกรรมต่างๆได้ จำเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นมาช่วยในการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ที่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องเดินทางโดยใช้ไม้เท้านำทาง ซึ่งงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ไม้เท้าพูดได้สำหรับผู้บกพร่องทางสายตานั้น แม้จะพอช่วยให้รับรู้ถึงสิ่งกีดขวางบริเวณปลายเท้าได้แต่การเดินทางโดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์นี้ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป เพราะยังไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้รอบด้านได้โดยเฉพาะบริเวณช่วงศีรษะจรดเอว