เครื่องชาร์จอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณณพัต ฟองลมุล, พรพิชชาร์ กันหานนท์, อุษมา พีธรากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์, ถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในการสื่อสาร และในการใช้งานมาเป็นอันดับ 1 แต่ผู้คนส่วนใหญ่มักพบปัญหา ที่ว่าเมื่อจะใช้งาน แบตโทรศัพท์หมดเร็วและใช้งานได้น้อยลง และปัญหาเหล่านี้จะเกิด ในช่วงเวลาที่อยู่ข้างนอก ไม่มีที่ชาร์ตแบต และปัญหานี่ส่งผลต่อบุคคลจำนวนมาก

แบตเตอร์รี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ขณะอยู่นอกบ้าน การพกแบตเตอร์รี่สำรอง อาจจะเพิ่มภาระในการดูแล รักษาและจัดเก็บ ทั้งนี้ การสร้างตู้ชาร์จแบตเตรอ์รี่โทรศัพท์มือถือ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ องค์กร และผู้ที่จัดทำ ทางผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของ ปัญหาตรงนี้ จึงจัดทำ โครงงานตู้ Smart Charger มาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่ใช้โทรศัพท์

  จากการดำเนินการในการทำโครงงาน โครงงานตู้ Smart Charger สรุปผลทดลองตามวัตถุประสงค์ คือได้ตู้หยอดเหรียญชาร์จแบตที่สามารถใช้งานได้จริงโดยใช้เซนเซอร์ ldr ในการดูการตัดผ่านและนับจำนวนเงินและส่งยอดจำนวนเงินที่รับเข้ามาส่งไปยัง kidbright IOT จึงได้ทราบว่าอุปกรณ์ตู้ SmartCharger นั้นสามารถแสดงผลได้ดี ชัดเจน ตรงตามจำนวนเงินที่หยอด และมีความรวดเร็วในการทำงานของตัวเครื่อง ทำให้ผู้ที่ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจ