อุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดไนเตรท และไนไตรท์ ในเขม่าดินปืน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรดิต ยืนยง, พิมพ์ชนก นามจันดา, ทิฆัมธ์พร หิมะคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกิดปัญหาการก่ออาชญากรรมมากมาย เช่น ปล้นทรัพย์ การฆาตกรรม ซึ่งมีการก่อเหตุด้วยอาวุธปืนโดยส่วนใหญ่ หลักฐานที่ใช้ในการยืนยันผู้กระทำความผิดอีกทางหนึ่ง ก็คือ เขม่าดินปืน วิธีการตรวจสอบเขม่าดินปืนมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อน ผู้ทำโครงงานจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดไนเตรท และไนไตรท์ ในเขม่าดินปืน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดไนเตรท และไนไตรท์ ในเขม่าดินปืน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ตรวจหาหลักฐานต่างๆที่เกิดจากการใช้อาวุธปืน โดยสามารถเก็บตัวอย่างจากเสื้อผ้าของผู้ยิงปืน มือของผู้ยิงปืน บริเวณที่เกิดการยิงปืน เป็นต้น ดังนั้นจึงออกแบบอุปกรณ์ด้วยการพิมพ์สกรีนบนกระดาษด้วยขี้ผึ้ง และวิเคราะห์ไนไตรท์ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีกับรีเอเจนท์ Griess และการตรวจวัดไนเตรทไนเตรทโดยใช้โลหะ Zn เป็นตัวรีดิวส์เปลี่ยนไอออนไนเตรทไปเป็นไอออนไนไตรท์ โดยออกแบบการตัดกระดาษคล้ายตัว X และมีวงกลมอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นที่สำหรับหยดสารตัวอย่าง และกำหนดทิศทางการไหลของสารตัวอย่าง โดยสร้างส่วนกั้นที่ไม่ชอบน้ำให้เป็นแขนของตัว X หากในสารตัวอย่างมีไนเตรทและไนไตรท์จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีที่ปลายทางทั้ง 4 ทาง อุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษเป็นอุปกรณ์ที่สะดวก พกพาง่าย และราคาถูก อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์