เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบรางจืดเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เด่นดนัย จุลเดช, ชลิตา พาหุกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสิวเป็นโรคที่พบได้ในคนทั่วไปใน ทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่อาจก่อให้เกิดความรําคาญให้แก่ผู้ที่เป็นโรคนี้ สาเหตุของสิวนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติในการสร้างเซลล์ผิวชั้น เคราติน (keratin) ต่อมไขมันผลิตซีบัมมาก เกินความจําเป็น เกิดการอักเสบเมื่อถูกการกระตุ้นและเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (Dreno, 2004; Williams et al., 2012) วิธีทั่วไปที่ใช้ในการรักษาโรคสิว ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น retinoid, tetracycline, erythromycin, macrolide แ ล ะ clindamycin (Williams et al., 2012) แต่ ยาปฏิชีวนะเหล่านี้อาจส่งผลข้างเคียงแก่ผู้ใช้ได้ ปัจจุบันจึงมีแนวคิดในการค้นหา ส่วนประกอบจากธรรมชาติ เพื่อที่จะนํามาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ สมุนไพรไทยหลายชนิดมีฤทธิ์ในการรักษาสิวสามารถ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ เช่น กระเทียม หัว หอมแดง ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ เปลือกมังคุด และใบรางจืด เป็นต้น โดยใบรางจืดช่วยในการควบคุมความมันของผิว ช่วยให้เซลล์หลุดลอกจากต่อมท่อไขมัน ระงับการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดตุ่มหนองสิว ช่วยต่อต้านและลดอาการอักเสบต่างๆได้เท่ากับสเตียรอยด์ (ญานี, 2549) จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่มีผู้ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ของสารสกัดจากใบรางจืดมาทำเป็นเจลเเต้มสิวดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสารสกัดจากใบรางจืดและนํามาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P. acnes เพื่อนำไปทำเป็นเจลแต้มสิว ทำให้เกิดประโยชน์ด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเภสัชวิทยาต่อไป