การศึกษาผลของเชื้อราทำลายแมลงเพื่อกำจัดแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ ปัถวี, กิตติวัฒน์ สายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพงษ์ อภิธานินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ยาฆ่าแมลงที่เฉพาะเจาะจงแมลงสาบโดยใช้เชื้อรามาเป็นตัวฆ่าเป็นวิธีที่สามารถลดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อรานี้สามารถเข้าทำลายแมลงสาบโดยเฉพาะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นอกจากนี้ เมื่อจำนวนแมลงสาบลดลง เป็นการลดความเสี่ยงในการพบกับสารเรื้อรังที่อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคหอบหืด เป็นวิธีที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เป็นโรคหอบหืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ