แผ่นรองรองเท้าช่วยลดกลิ่น ผลิตจากยางธรรมชาติผสมกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิษฐพน เดชอรุณ, จันทร์เจ้า แดงก่อเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรัตน์ เปียกลิ่น, อรณุมา อินทฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยปกติแล้ว ‘แผ่นรองรองเท้า’ ออกแบบมาสำหรับลดแรงกระแทกบริเวณเท้า และข้อต่อต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมถึงยังช่วยกระจายแรงที่กดลงบนฝ่าเท้าให้สม่าเสมอ แต่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการสวมใส่รองเท้า ซึ่งส่งผลให้รองเท้าของเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนั้น โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเอากากกาแฟที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง และพ่วงด้วยข้อดีที่มีคุณสมบัติในนการดูดซับกลิ่นมาผสมกับยางธรรมชาติดัดแปรโครงสร้างทางเคมี คือ ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ชนิดการเกิดอิพอกซิเดชันร้อยละ 50 หรือ ENR50 เพื่อผลิตเป็น แผ่นรองรองเท้า ที่สามารถช่วยลดกลิ่นได้นั่นเอง