ว่านหางจระเข้กับน้ำมันมะพร้าวแก้เท้าแตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัส แสงกระจ่าง, ชยุต แจ้งอรุณ, ฐิติรัตน์ กองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใช้เนื้อของว่านหางจระเข้ที่มีสารAlogtin A ผสมกับน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นที่แข็งตัวแล้ว ที่มีกรดลอริก สามารถช่วยในเรื่องการลดการเท้าแตก ผิวนุ่มชุ่มชื่นและป้องการการติดเชื่อแบคทีเรียจากการอักเสบได้