การศึกษาสารสกัดจากใบพลูสู่การพัฒนาเป็นเจลล้างมือป้องกันเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรุตา ปัตโชติชัย, กรชวัล ศรีค้อ, กมัยธร ศรีค้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, พรพิมล ทองอุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหากับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งการที่ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกวันหรือบ่อยครั้ง และในเจลฆ่าเชื้อในปัจจุบันนั้นมีสารเคมีผสมอยู่ ส่งผลให้บางคนนั้นเกิดอาการเเพ้เเละระคายเคือง เราจึงทำการศึกษาสารในพลูเพื่อนำมาทำเจลฆ่าเชื้อ เเละเพื่อลดอาการเเพ้หรือระคายเคือง