การศึกษาสารสกัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ผสมสารสกัดจากกรุงเขมาเพื่อการการนำไปใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณณ์ วงศ์จิรัฐิติ, ณัฐทัชพร อังคุนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเขตชุมชนสกลนคร จะพบเห็นมีการประกอบอาหารที่ทำจากพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อกรุงเขมา ลักษณะของกรุงเขมาที่ชาวบ้านนำมารับประทานจะพบว่าจะมีลักษณะเป็นวุ้นแข็งหรือเจล โดยกรุงเขมาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พบว่ามีสารเพคติน สารเพคตินประกอบด้วยเส้นใยอาหารที่มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องสำอาง ดังนั้นใบกรุงเขมาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เหมาะสมต่อการสกัดเพคติน เพราะสามารถสกัดได้สูง มีคุณสมบัติให้เจลที่ดี แต่การนำมาประกอบเป็นอาหารจะมีวิธีการทำที่ยุ่งยาก ไม่เหมาะกับสังคมเมืองที่จะหากรุงเขมาได้ยาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปจากกรุงเขมาให้มีการใช้งานได้ง่ายในรูปแบบผง ทำให้สะดวกสบายกับชุมชนสังคมเมือง สร้างรายได้ให้ชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากกรุงเขมายังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น ความนุ่มเนียน และลดความร้อนให้กับผิวได้อีกด้วยอาจจะเป็นแนวทางในการสกัดกรุงเขมาเพื่อต่อยอดเป็นเครื่องสำอางในอนาคต ประกอบในปัจจุบันมีวัสดุเหลือใช้มากมายในสิ่งแวดล้อม ที่อาจทำให้เกิดเป็นมูลขยะ และไม่เกิดประโยชน์ เช่นเปลือกไข่ของสัตว์ เนื่องจากเปลือกไข่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีประโยชน์มากมายรวมไปถึงการนำเปลือกไข่มาทำสครับเนื่องจากเปลือกไข่ช่วยให้ผลัดเซลล์ผิว

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใบกรุงเขมามีสรรพคุณที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้และเปลือกไข่ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ คณะผู้จัดทำจึงได้แนวคิดในการทำสครับขัดผิวโดยทำมาจากใบกรุงเขมาและเปลือกไข่ที่เหลือใช้จากสมุนไพรใบกรุงเขมาและเพิ่มประสิทธิภาพการขัดผิว ความชุ่มชื่นจากผงเปลือกไข่ที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวัน