การพัฒนาไม้ค้ำยัน ช่วยในการปรับสรีระที่เกิดจากการบาดเจ็บบริวเณต่ำกว่าสะโพกลงมาเพื่อช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บให้เร็วขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชรวีร์ อุปยอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรชัย งานมูลเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้จัดทำโครงงานได้ประสบพบเจอกับการใช้ไม้ค้ำยันที่ไม่พอดีกับสรีระของผู้ใช้ ทำให้ส่งผลต่อการหายจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณขา,เท้าหรือบริเวณข้อต่อต่างๆได้ช้าลงและเมื่อไม้พยุงมีขนาดที่ไม่พอดีและมีน้ำหนักมากอาจทำให้ผู้ใช้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมขณะเดินได้ง่าย ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นว่าไม้ค้ำยันทั่วไปมีขนาดที่ไม่รองรับกับสรีระของผู้ใช้เท่าที่ควร จึงได้จะทำโครงงานนี้ขึ้น