เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินซูลินในใบชะพลูเเละมะระขี้นกต่อการยับยั้งน้ำตาลกลูโคสในเเป้งข้าวเจ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกานต์ ลิขิตกิจเกษตร, อัณวีห์ จับปลั่ง, เขมณัฏฐ์ โกวิททวิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินซูลินในใบชะพลูและมะระขี้นกต่อการยับยั้งน้ำตาลกลูโคสที่ได้มาจากแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนต่างๆว่าพืชชนิดใดในอัตราไหนสามารถยับยั้งน้ำตาลกลูโคสในเเป้งข้าวเจ้าได้ดีที่สุด