เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากกานพลู โรสแมรี่ และพริกในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในแอปเปิ้ล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร เพ็งคง, ณัฐิดา บานชื่น, กวิสรา เมทนีดลกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่นิยมนำมารับประทานสดและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลให้เนื้อเยื่อของแอปเปิ้ลถูกทำลาย โดยผิวเนี้อของแอปเปิ้ลมักจะเกิดสีน้ำตาล ซึ่งสาเหตุการเกิดสีน้ำตาลบนผิวของแอปเปิ้ลนั้นเกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ปฏิกิริยาพอลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase) โดยที่เอนไซม์ชนิดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แอปเปิ้ลเกิดสีน้ำตาล ไม่น่ารับประทานจึงสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแอปเปิ้ล เป็นอย่างมากและยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางการตลาดทำให้ผลิตภัณฑ์จากแอปเปิ้ลมีมูลค่าที่ลดลง

วิธีการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในแอปเปิ้ล ที่มาจากเอนไซม์พอลิฟีนอลออดซิเดส มักนิยมให้สารเคมีโดยเฉพาะสารประกอบจำพวกซัลไฟต์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในบางคน โดยทำให้เกิดอาการหอบหืด และอาการแพ้อื่นๆได้

คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากกานพลู โรสแมรี่ และพริก

ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมาใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในแอปเปิ้ล แทนการใช้สารประกอบจำพวกซัลไฟต์ที่มักใช้กันอยู่ในปัจจุบัน