ปริศนาหอคอยเเห่งฮานอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรวุฒิ ยอแสง, เจตนิพิฐ ทับเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานดา ก้าวสัมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการแก้ปัญหาเกมปริศนาหอคอยแห่งฮานอยในรูปแบบที่มีจำนวนหมุดจากจำนวน 3 หมุดเป็ยจำนวน n หมุด หลักในการแก้ปัญหาจะแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างไร โดยการหารูปแบบการเคลื่อนหลายและจำนวนครั้งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด ในกรณีที่มีเสาหมุด n เสา และจำนวนจาน 4ใบขึ้นไป