อ่างล้างมือระบบเซ็นเซอร์ 3in1 จากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติรัตน์ ไชยแก้ว, กฤติญา ไกรรัตน์, สุณัฏฐา เกษรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลิณี แก้วเกิดมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมามีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) อย่างหลากหลายวิธี เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ จะพบว่าในการป้องกัน ทำให้สถานศึกษา สถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่สาธารณะ ที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก มีการสร้างอ่างล้างมือขึ้นมาติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน ซึ่งอ่างล้างมือนั้นเป็นอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบที่ด้านล่างของอ่างล้างมือ เพื่อลดการสัมผัสและเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) อ่างล้างมือที่ใช้เท้าเหยียบนี้ มีการต่อแบบใช้สปริงให้ยืด-หด ตามแรงเหยียบของเท้าเพื่อให้ก๊อกน้ำเปิด-ปิด หรือให้น้ำไหลได้ เราจึงมองเห็นปัญหาว่าการที่ใช้เท้าเหยียบสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หากไม่มีแรงในการเหยียบเพียงพอจะไม่สามารถสั่งการให้ก๊อกน้ำเปิด-ปิดและน้ำไหลออกมาได้ หรือหากใช้แรงในการเหยียบมากเกินไปอาจจะทำให้น้ำกระเด็น ในส่วนแอลกอฮอล์ก็จะออกมาในปริมาณที่มากเกินไป ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ และสปริงอาจมีการเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงค่า K (ค่านิจคงที่ของสปริง) ไป ทำให้เราคิดค้นการสร้างอ่างล้างมือระบบเซ็นเซอร์ 3 in 1 จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปได้ใช้งานโดยไม่ต้องออกแรงเหยียบจากเดิมที่ต้องใช้แรงเหยียบ และเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ แอลกอฮอล์ และลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปกับการใช้ไฟฟ้าที่สถานที่นั้น ๆ โดยที่อ่างล้างมือระบบเซ็นเซอร์ 3 in 1 จากพลังงานแสงอาทิตย์ เราจะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ มาเก็บที่แบตเตอรี่ หลังจากนั้นระบบเซ็นเซอร์จะทำงานโดยตรวจจับรังสีอินฟาเรดที่มือทำให้ระบบทำงานสัมพันธ์กัน และระบบน้ำที่มีการไหลมาจากท่อหรือก๊อกน้ำนี้จะแยกส่วนการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ความปลอดภัยจากการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำอ่างล้างมือนี้ไปติดตั้งใช้ตามสถานศึกษา สถานที่ราชการได้ เป็นต้น