อ่างล้างจานระบบหมุนเวียนน้ำผ่านชุดกรองไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยชมพู ศรีประทุมวงศ์, ปรมินทร์ บุญทรง, ชนม์ชฎา รัตนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มยุรี จักรสิทธิ์, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากและเกิดปัญหามากมายเกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำสกปรก มีกลิ่นบ้าง มีตัวปรสิตมากมายที่เห็นในข่าว เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด และท้องเสีย มีผลกระทบต่อการเพาะปลูก เพราะน้ำเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีผลต่อกระทบต่อทัศนียภาพ เพราะความสวยงามของแหล่งน้ำสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ชอบการตั้งแคมป์เดินป่าออกเดินทางไปเที่ยว อาจจะประสบปัญหาคือไม่มีที่ชำระล้างจานชาม

ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานอ่างล้างจานระบบหมุนเวียนน้ำผ่านชุดกรองไขมัน ซึ่งได้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อ่างล้างจานระบบหมุนเวียนผ่านชุดกรองไขมัน โดยสามารถกรองน้ำอ่างล้างจานแล้วนำน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้ อ่างล้างจานนี้จะหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 3 รอบและแต่ละรอบใช้เวลาเพียง 15 นาทีในการกรองไขมัน อ่างล้างจานจะกรองพวกสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภาชนะของผู้ใช้งานออกให้หมด และยังให้ประโยชน์มากมาย โดยเครื่องตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ กรองน้ำได้หลากหลายชั้นสามารถกันสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นได้ ซึ่งทางผู้วิจัยจะสร้างขึ้นโดยใช้ความรู้พื้นฐานการกรองน้ำผ่านหินและทราย นอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์ให้ระบบอ่างล้างจานสามารถแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยใช้ชุดกรองดักจับไขมันและแยกน้ำกับไขมันจากสัตว์ออกจากกันได้