เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเจลสารสกัดใบพลูกับฟ้าทะลายโจรที่ส่งผลต่อการงอกของหางปลากัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวรุ่ง ภู่สกุล, ภคนันท์ จันทร์แย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

        เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเพื่อการส่งออกมากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่มักจะพบ ปัญหาหางของปลากัดที่ส่งผลให้คุณภาพของปลากัดน้อยลง ได้แก่ หางของปลากัดแหว่ง ครีบกร่อน ปลามีอาการ เฉื่อยชา ปลาเติบโตช้า อ่อนแอเเละเกิดโรคได้ง่าย ตัวอย่างโรคที่เกิดในปลากัด เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งเกิดตรง บริเวณบาดแผลของผิวหรือลำตัวปลากัด จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การรักษาและการบำรุงหางของ ปลากัดให้สวยงามโดยใส่สารเคมีลงไปในน้ำ อาจมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆของปลา อีกทั้งสารเคมียังมีราคาแพง เพื่อแก้ปัญหานี้จึงต้องหาวิธีบำรุงหางปลากัดโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ การบำรุงหางปลากัดให้ยาวนั้นจะส่ง ผลดีคือ การทรงตัวของปลากัดจะดีขึ้น และยังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จากการศึกษาคุณสมบัติของพืชที่ช่วย บำรุงให้หางปลากัดยาวขึ้นมีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ใบหูกวาง ใบพลู ใบฝรั่ง พืชที่มีสารแทนนิน ใบฟ้าทะลายโจร นอกจากเพิ่มความยาวหางปลากัดแล้ว พืชเหล่านี้ยังสามารถช่วยยับยั้ง โรคที่เกิดจากเชื้อราบนหางปลากัดอีกด้วย โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการใช้สารสกัดจากใบพลูและฟ้าทะลายโจร โดยนำมาทำในรูปแบบเจลเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพระหว่างเจลจากใบพลูและฟ้าทะลายโจรว่าพืชชนิดไหนส่งผลให้หางของปลากัดยาวกว่ากัน และ ยังเป็นการลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงปลากัด