เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารกำมะถันจากผลไม้ในการลดปริมาณสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวี ทองอ่อน, ลัคนา ชวลิตธำรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการส่งออกอาหารทะเลต้องการคงความสดใหม่ในอาหารให้มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เลยเลือกใช้สารฟอร์มาลีนในการคงสภาพความสดใหม่ของอาหารทะเลดังนั้นทางผู้จัดทำจึงต้องการที่จะหาทางออกเพื่อลดปริมาณสารฟอร์มาลีนในอาหารที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเริ่มต้นศึกษาจากสารกำมะถันสามารถลดปริมาณสารฟอร์มาลีนได้ทางเราจึงได้นำผลไม้ที่มีสารกำมะถันมาช่วยในการลดปริมาณสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ซึ่งผลไม้ที่เราจะใช้ในการทดสอบก็คือแอปเปิ้ล , สับปะรด,ราสเบอรี่ และอะโวคาโด ซึ่งหลังจากได้ผลการทดลองแล้วเราจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นการลดปริมาณสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเลได้ต่อไป